Pamäť mesta Banská Bystrica
  

PMBB

o databáze
návod


Garanti databázovej verzie
Odborná časť: PhDr. Blanka Snopková, Technická časť: Ing. Danica Zendulková

Výkonná redakcia
PhDr. Blanka Snopková, Mgr. Soňa Šváčová
© Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
ISBN 978-80-89388-30-1

dátum poslednej úpravy: 2014-08-19