Pamäť mesta Banská Bystrica
  

PMBB

o databáze
návod


Vyhľadávať možno v celej databáze rozdelenej na štyri časové úseky podľa týchto kritérií: autor, titul, miesto a čas uverejnenia, jazyk, vydavateľ, kľúčový výraz, UDC. Časové úseky sa volia výberom z rozbaľovacieho menu "rok vydania".

Vyhľadávanie prebieha zadávaním reťazcov (čísla, znaky alebo ich kombinácie) ktoré sú buď celými hľadanými slovami alebo sú len ich časťou. Hľadané reťazce sa zadávajú do bielych prázdnych polí pod záhlavím tabuľky. Zadávať možno súčasne do viacerých polí, čim dôjde k vyhľadaniu záznamov na základe nájdenia všetkých hľadaných reťazcov súčasne.

Vyhľadané záznamy je možné radiť vzostupne/zostupne pomocou kliknutia na záhlavie (Autor, Titul, Uverejnené v, Jazyk, Vydavateľ, Kľúčový výraz, UDC) príslušného stĺpca.

Vyhľadanými záznamami možno listovať po stránkach, pričom veľkosť stránky (počet záznamov na jednu obrazovku) je možné voliť v rozbaľovacom menu umiestnenom nižšie ako je menu "rok vydania". Samotné listovanie prebieha kliknutím na ikony šípok umiestnených vedľa menu s počtom stránok na jednu obrazovku.

Na správnu funkciu vyhľadávania a radenia záznamov je vhodný najmä prehliadač Mozilla Firefox verzie 20 alebo vyšsej. Použiť je možné tiež prehliadač InternetExplorer verzie 10 alebo 11 ale načítanie tabuľky je potom v niektorých prípadoch výrazne pomalšie, ako pri použití prehliadača Mozilla Firefox.Garanti databázovej verzie
Odborná časť: PhDr. Blanka Snopková, Technická časť: Ing. Danica Zendulková

Výkonná redakcia
PhDr. Blanka Snopková, Mgr. Soňa Šváčová
© Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
ISBN 978-80-89388-30-1

dátum poslednej úpravy: 2014-08-19